Ungerådgivning
Som ung stiller du dig en masse spørgsmål om, hvem du er, og hvem
du gerne vil være. Du gør dig tanker om dine venskaber, din familie,
din uddannelse, dit udseende. Du stiller spørgsmålstegn ved, om du
er god nok, lever op til forventningerne, kan træffe de rigtige valg,
duer til noget. I perioder kan det synes fuldstændigt uoverskueligt
at skulle forholde sig til det hele.

I Ung kurs Rådgivningen får du mulighed for at tale med en ’neutral’
og udenforstående voksen om de problemstillinger, der gør dit liv
svært lige nu.

I samtalerne sætter du ord på, hvordan det er at være dig.
Du lærer at skille problemerne ad, så det hele ikke virker så uover-
skueligt. Du indser, at du selv må tage ansvaret, hvis dit liv skal blive
anderledes. Du opbygger modet til at tage de svære skridt ud af den
fastlåste situation, du står i. Du lærer at se på dig selv med nye øjne.

Undervejs i processen får du støtte og opbakning - og af
og til et velment skub i bagdelen - til at gå ud og
lave om på det, du ikke synes
fungerer i dit liv.
•  Du er usikker, angst, ensom
•  Du ikke bliver forstået og accepteret
•  Du ofte græder og er trist
•  Du tit skændes med dine forældre
•  Du isolerer dig fra vennerne
•  Du gør skade på dig selv
•  Du tit bliver aggressiv
•  Du har lyst til at opgive det hele
                 ...Ung kurs kan hjælpe dig.
”At få tanker og bekymringer fortalt til en voksen, som på
en måde var en udenforstående person - en person der ville lytte og snakke - det var en
stor hjælp”
                  
Josephine, 18 år
UNG KURS   |   ANNI BREJNHOLT   |   MOSEGYDEN 1   |   5683 HAARBY   |   MOBIL 28 49 26 11   |   info@ungkurs.dk