Støtte / Kontakt
Støtte/kontaktordningen er et tilbud til unge, der har brug for en tryg og stabil voksenkontakt
som supplement til forældrenes rolle og ansvar. Kontaktpersonen støtter den unge på det nære
personlige plan og deler store og små problemer, men stiller samtidig krav til og hjælper den unge med at
korrigere uhensigtsmæssig adfærd. Kontaktpersonen står til rådighed for den unge, når der er behov for det.


Mentorordningen
... gælder for unge, der er i gang med sidste del af folkeskolen eller er på en ungdomsuddannelse.
Formålet er at støtte og vejlede de unge, der anses for at være i risiko for ikke at gennemføre
uddannelsen.

Mentoren udfordrer, støtter og hjælper den unge frafaldstruede med at udvikle de nødvendige
kompetencer for at kunne gennemføre.

Ung kurs har erfaring med både støtte/kontakt og mentor rollen og lægger i arbejdet vægt
på at møde den unge ’i øjenhøjde’ og lige der, hvor han eller hun er. Det betyder bl.a. at
samværet kan foregå på mange forskellige måder; møder, aktiviteter, telefonsamtaler,
sms’er eller som chat på Facebook.

Støtte/kontakt ordninger etableres gennem kommunerne.
Mentorordninger etableres gennem uddannelsesinstitutionerne.

”Det sværeste har været
at indse, at jeg havde et
problem, og at jeg blev
nødt til at tage mig af det”
.
                      Peter, 18 år
UNG KURS   |   ANNI BREJNHOLT   |   MOSEGYDEN 1   |   5683 HAARBY   |   MOBIL 28 49 26 11   |   info@ungkurs.dk