Praktisk info
Unge/familierådgivning   

Kurser     
Pris på rådgivning/terapi


Priser på kurser
Samtalerne foregår privat eller hos Ung kurs.

Individuelle rådgivnings/terapi sessioner varer normalt 1 – 1 ½ time.
Hvis den unge er under 18 år, deltager den ene eller begge forældre
i første samtale.

Familierådgivningssessioner varer normalt 1 ½ - 2 timer

Det er en god idé at afsætte lidt tid både før og efter en samtale.

Kurserne foregår på den enkelte efterskole, ungdomsuddannelse eller i ungdomsskolens lokaler.

Bukke Bruse kurset løber over 5 gange á 4 timer, og der er naturligvis indlagt pauser undervejs. På kurset vil der være 12 – 18 deltagere.

Ung kurs tilbyder individuelle opfølgende samtaler efter hver session eller efter kursets afslutning, hvis der skulle blive brug for det.

Aftales med familien og afhænger af, om der er brug for individuelle
samtaler, familieforløb eller en kombination af disse.

Priser på kurser aftales med den enkelte efterskole eller uddannelses-
institution og afhænger af deltagerantal og evt. særlige forhold, der
måtte gælde.

“Jeg har fået mere ro
indeni og ved nu, at det
er mig selv, der bestemmer,
hvor jeg vil henad”
                      
Nanna, 17 år
UNG KURS   |   ANNI BREJNHOLT   |   MOSEGYDEN 1   |   5683 HAARBY   |   MOBIL 28 49 26 11   |   info@ungkurs.dk