Efterskolekurser
Undersøgelser viser, at hver 7. efterskoleelev falder fra inden skoleårets afslutning.

På nogle efterskoler er frafaldet helt op til 25 %. Efterskoleforeningen og efterskolerne selv er naturligvis
særdeles opmærksomme på problemet og har fokus på, hvad der kan gøres ved det. Det kan dog være
svært at se, hvad den enkelte efterskole kan gøre anderledes og samtidigt vanskeligt at afse ressourcerne
til nye tiltag.

Ung kurs arrangerer efterskolekurser, der både kommer den unge og efter-
skolerne til gavn. Vi kan sammen gøre noget ved den kedelige statistik.

Kurset er for de elever, som har svært ved at falde til på efterskolen.
Ofte er det elever med lavt selvværd. Elever, der føler sig ensomme og tror,
at de er de eneste, der står udenfor. Gennem kurset vil de opleve, at andre
har det ligesom dem, - de vil begynde at finde deres plads i fællesskabet,
og de vil lære sig selv bedre at kende.
•  Foregår på din efterskole
•  12 - 18 deltagere
•  5 kursusdage á 4 timer
•  Samtale med hver deltager før
    kursusstart
•  Mulighed for opfølgning individuelt
   eller i gruppen


”Jeg synes jeg har fået mere
tro på mig selv
- noget jeg har manglet rigtig meget”

                  Stephanie, 17 år
UNG KURS   |   ANNI BREJNHOLT   |   MOSEGYDEN 1   |   5683 HAARBY   |   MOBIL 28 49 26 11   |   info@ungkurs.dk