Familierådgivning / -terapi
Familierådgivning og/eller familieterapi kan være nødvendigt, hvis et ungt
menneske mistrives.

I familierådgivningen bliver hele familien integreret i processen, og alle parter bliver hørt.
På den måde bliver det som regel hurtigt tydeligt, hvad der skal justeres på - til gavn for
barnets og hele familiens trivsel.

Mange unge bliver sendt til psykolog eller terapeut fordi det er
dem, der mistrives, men nogle gange hjælper det ikke. Ofte ligger
årsagen til problemerne nemlig i samspillet mellem familiemed-
lemmerne. Problemerne skal derfor løses indenfor denne ramme.

Udfordrende og effektivt
Familierådgivning udfordrer hele familien til at tage ansvar og
drage omsorg, når der er én, der ikke har det godt. Det kan være
svært at vende blikket indad og se på, hvad man hver især kan
bidrage med for at rette op på problemerne, men det er effektivt.
Og når det gælder børns trivsel, er langt de
fleste forældre heldigvis parate til at tage
fat om det, der gør ondt.
•  Konfliktfyldte relationer
•  Tristhed
•  Manglende motivation og koncentration
•  Ensomhed og isolation fra omverdenen
•  Selvskade – herunder spiseforstyrrelse
•  Aggressiv adfærd

”Jeg kunne lige pludselig
se, hvor hårdt det var at
være Anne”

          Steen (far til Anne)
UNG KURS   |   ANNI BREJNHOLT   |   MOSEGYDEN 1   |   5683 HAARBY   |   MOBIL 28 49 26 11   |   info@ungkurs.dk